Sunday, January 5, 2014

Draudzīgā aicinājuma dienas Amerikā

Pirms 79 gadiem tika iedibināta viena no skaistākajām un Latvijas iedzīvotājus saliedējošām tradīcijām — Draudzīgā aicinājuma diena, kad ikviens tiek aicināts atbalstīt Latvijas skolas.

Tradīciju aizsāka Latvijas Republikas prezidents Kārlis Ulmanis, 1935. gada 28. janvārī uzrunājot tautu ar vārdiem: «Mūsu lauku bibliotēkas skolās, biedrībās, pagastu namos ilgāku laiku nav papildinātas.  Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāmatas atjaunot, bibliotēkas papildināt. Iesim viņiem talkā!»

Katru gadu janvārī un februārī Amerikas latviešu skolas un latviešu organizācijas organizē dažādus pasākumus, kas ir veltīti Draudzīgā aicinājuma dienai.
Acinu atbalstīt LATVIEŠU SKOLAS!

Ja Jūsu skola organizē kādu pasākumu, droši ievietojiet to www.LatvianUSA.com pasākumu kalendārā!
LatvianUSA.com visi latviešu pasākumi portālā tiek reklamēti bezmaksas, ja pievienojat tos patstāvīgi.
Janvārī un februārī visi skolu sarīkojumi tiks pievienoti bezmaksas arī ja iesūtīsiet tos uz e-pastu LatvianUSA@gmail.com
 
Ja kādreiz ir vajadzība atrast skolotājus vai aicināt jaunus skolniekus, to var izdarīt, ievietojot sludinājumu SLUDINĀJUMU sadaļā.

Latviešu SKOLAS Amerikā

 

Thursday, January 2, 2014

Laimi, veselību un mīlestību Jaunajā gadā!

Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu...
Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to,
Lai vakars atalgo ar prieku un mieru!
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts un neatrasts!